Main Page Sitemap

Naden houten vloer dicht maken
naden houten vloer dicht maken

Het gaat om een bijna recht- hoekige beugel die scharnierde aan een beslagplaat.
Zijn er aanwijzingen voor meerdere bouwfasen?Het is een aanwijzing zijn dat de botten in de kapel in de 17e of 18e eeuw zijn begraven, of minstens dat er ├╝berhaupt werd begraven in deze tijd.Binnen de muren zijn nog twee baksteenstructuren aangetroffen.Stadsbedrijven, Team Archeologie Projectleider: drs.A.C.10 cm dikke bruine zandlaag zich twee leemvloeren bevinden van elk.Bij de restauratie in de jaren werd de kerk opnieuw onder handen genomen.Direct onder de kaarsnissen bevond zich de knekelkuil S50, die op de foto al geborgen.Dit skelet ligt op een niveau waarin zich een 17e / 18e-eeuwse graven bevinden.Opvallend bij dit ensemble is dat het groot- ste deel van de botten ontbreekt (er werden bijvoorbeeld maar vier bovenbe- nen gevonden).
De zijbeuk kreeg weer het uiterlijk van een kerkgebouw, waarbij zelfs de steunberen weer werden teruggeplaatst.
Ook S62 is vrijwel zeker als graf te duiden.
In de laag daarbuiten werd wel veel dateerbaar materiaal gevonden dat uit how to make a good statement of purpose de 17e en waarschijnlijk vroege 18e eeuw dateert.Een rand van een gietijzeren kookpot biedt niet veel houvast.12 Het complexje is hiermee ergens in de eerste helft van de 18e eeuw te plaatsen, en zou hiermee mogelijk te relateren zijn aan de verbouwing van de lutheranen in 1735.Later werd de pastorie toegevoegd.Werkput 1 is de locatie in de voormalige zijvleugel van de kapel, waar een foyer gebouwd ging worden.Hier werd ook de dubbel-kinderbegravingvan rond 1700 gevonden.Het altaar zelf zou, afgaand op de historische ver- melding, dateren uit 1401, en zijn gewijd aan Sint Antonius.Men mag aannemen dat zich hier een houten vloer op bevond waar de priester op stond bij het lezen van de mis, en mogelijk ook een bescheiden rentabel.Een deel van deze vragen is in 2012 al beantwoord1, terwijl voor een ander deel nu pas de antwoorden zijn gevonden.In het noordoost-profiel ligt deze leisteenlaag over de grote puinkuil.In het vlak is de muur voor het grootste deel 11-13.

7 Het programma van eisen (PvE) dat voor de eerste fase al was opgesteld door.

Sitemap