Main Page Sitemap

Permanentní make up


Sportovkyn nejsou handicapované rozmazanm make-upem pi sportu, nebo v saun.
Specializujeme se na permanentní make-up (oboí, horní a dolní oní linky, kontura rt a stínování, dotetování intimních partií - u en tetování (vlastní motivy, písmo, polynesie, tribal ornament, fauna a flora ) a piercing.
Me tak prun reagovat na zmny v oblieji i trendy v líení a dodat vám jistotu, e v kadé situaci vypadáte co nejlépe.
Centrum estetické pée aesthea se zabvá kompletní péí o tlo a obliej.Vdy tedy radji poítejte pi objednání zákroku s onou nejdéle uvádnou dobou stálosti permanentního make upu.Jak nejlépe vyuít stekker maken permanentní make up?Zpravidla odbarvování vám nezane dív ne za 2 roky.Mezi nejoblíbenjí pée patí trvalá epilace, neinvazivní liposukce, blení zub nebo permanentní make-up.Jeho cíl je podtrhnout vaí vnjí krásu a nenápadn zvraznit to co potebujete.Základním pedpokladem pro vytvoení hezkého a pirozeného PM oboí je správné zvolení barevného odstínu a tvaru.Trvanlivost pm oboí je zcela individuální a záleí na mnoha faktorech (typ pokoky, mnoství pigmentu, slunní).I zde platí pravidlo mén znamená více. Nenavtvujte v hojící fázi saunu, bazén ani solárium.Jak velké budou otoky po provádní permanentního make-upu?
Permanentní (tj trval) make up spoívá v mikropigmentaci vrchní vrstvy.
"S lehkostí, jemností,citem a velkm respektem oboí do ke vlásek po vlásku maluji.". Oboí kerstballen krans zelf maken nepudrujte ani ímkoliv nepekrvejte.Je pro mne velice dleité vidt vás nalíenou tak, jak vás okolí kad den zná a v em se cítíte dobe.Postup pi aplikaci permanentního make-upu OBOÍ (3D-vláskování oboí).V neposlední ad nae studio na Barrandov nabízí také kadenické a kosmetické sluby, tetování a permanentní make up se provádí ve studiu Vlaka, Slavíkova 15,Praha 2 Vinohrady ( viz kontakty).Doporuují za tden do plánované aplikace a tden po brát vitamíny B complex.Takovm zpsobem se opticky zvtuje objem rt co je ádáno vemi klientkami.Vodikova 16, Praha.Jako kouzelnou tutikou je moné udlat kontury a vpln rt, linie víek a oboí.


Sitemap